Skip to content

ข่าวด่วน..

สิงหาคม 7, 2015

เชิญชวน ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น I-EDUPOL ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ เพื่อศึกษาการใช้ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดแอปพลิเคชั่น i–edupol ตาม link
href=”http://www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/iedupol/manual/setup.pdf

Advertisements

โครงการฝึกอบรมภาษา ให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าสู่ ASEAN

สิงหาคม 6, 2015
พ.ต.อ.ธีรภัทร์  มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าสูประชาคม ASEAN

พ.ต.อ.ธีรภัทร์ มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าสูประชาคม ASEAN

DSC01921

DSC01970

DSC01989

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์

มิถุนายน 22, 2015

พ.ต.อ.ธีรภัทร์  มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% เมื่อ 21 พ.ค.2558 ที่ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง

พ.ต.อ.ธีรภัทร์ มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา เปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

สภ.เฉลิมพระเกียรติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.เฉลิมพระเกียรติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %

ผู้บังคับบัญชา สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา

มิถุนายน 18, 2015

0

1

พ.ต.อ.ธีรภัทร์ มณีศศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา, พ.ต.ท.คเชนทร์ เสตะปุตตะ รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.สมชาย คมพยัคฆ์ รอง ผกก.สส.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณหน้าสถานี

อวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.ธีรภัทร์ มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ

มกราคม 18, 2013

31

เตือนภัย TAXI จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มิถุนายน 29, 2012

facebook ของ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

มิถุนายน 6, 2012

ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม facebook ของ สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครราชสีมา ได้ที่

http://www.facebook.com/chalermprakiatpolice