12 สิงหา มหาราชินี

12082558
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
                  ในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปี ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอก ธีรภัทร์ มณีศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ในนามของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และครอบครัว ขอพระราชทานวโรกาส แสดงความชื่นชมโสมนัส และความจงรักภักดีในเบื้องพระยุคลบาท เพื่อถวายเป็นราชสดุดี
                  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในวโรกาสแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปวงเทพทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระราชปณิธานใด จงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข่าวด่วน..

เชิญชวน ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น I-EDUPOL ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ เพื่อศึกษาการใช้ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดแอปพลิเคชั่น i–edupol ตาม link
href=”http://www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/iedupol/manual/setup.pdf

โครงการฝึกอบรมภาษา ให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าสู่ ASEAN

พ.ต.อ.ธีรภัทร์  มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าสูประชาคม ASEAN
พ.ต.อ.ธีรภัทร์ มณีศรี ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าสูประชาคม ASEAN

DSC01921

DSC01970

DSC01989