12 สิงหา มหาราชินี

12082558
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
                  ในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปี ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอก ธีรภัทร์ มณีศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ในนามของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และครอบครัว ขอพระราชทานวโรกาส แสดงความชื่นชมโสมนัส และความจงรักภักดีในเบื้องพระยุคลบาท เพื่อถวายเป็นราชสดุดี
                  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในวโรกาสแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปวงเทพทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระราชปณิธานใด จงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s