Skip to content

ตุลาคม 17, 2016

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2_%e0%b8%9a%e0%b8%817x5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a32s

Advertisements

นโยบายการบริหารราชการ

มีนาคม 29, 2016

vision58

วิสัยทัศน์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๓

มกราคม 20, 2016

วิสัยทัศน์ ผบช.ภ

วิสัยทัศน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

มกราคม 20, 2016

51

ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

พฤศจิกายน 25, 2015

ภาพนิ่ง3

สืบสานประเพณีลอยกระทง

พฤศจิกายน 25, 2015

124833124835

12 สิงหา มหาราชินี

สิงหาคม 10, 2015

12082558
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
                  ในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปี ในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอก ธีรภัทร์ มณีศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ในนามของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และครอบครัว ขอพระราชทานวโรกาส แสดงความชื่นชมโสมนัส และความจงรักภักดีในเบื้องพระยุคลบาท เพื่อถวายเป็นราชสดุดี
                  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในวโรกาสแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปวงเทพทั้งหลาย ได้โปรดคุ้มครองอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระราชปณิธานใด จงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ